น้ำกลั่นคือ

น้ำกลั่น คือน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอ เมื่อถูกความร้อน โดยที่สิ่งที่เจือปนอยู่ในน้ำจะไม่ระเหยไปพร้อมกับไอน้ำนั้น และเมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็นก็จะเกิดการควบแน่นเปลี่ยนสถานะจากไอกลายเป็นหยดน้ำอีกครั้ง ดังนั้นน้ำที่ได้จากขบวนการกลั่นจึงเป็นน้ำบริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อน ซึ่งวัฏจักรดังกล่าวนี้ที่พบได้ในธรรมชาตก็ิคือ ขบวนการเกิดฝนนั่นเอง
เนื่องจากกว่าน้ำจะระเหยกลายเป็นไอได้นั้นต้องผ่านความร้อนเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นน้ำที่กลั่นได้จึงปราศจากเชื้อโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่สามารถทนความร้อนสูง เป็นเวลานานๆได้
ถ้าหากคุณเคยดื่มน้ำกลั่นจะพบว่าน้ำกลั่นเป็นน้ำที่ไม่มีรสชาติ เนื่องจากในขบวนการกลั่นนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำ เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเท่านั้น ไม่มีการเติมหรือใช้สารเคมีแต่อย่างใด
การดื่มน้ำกลั่นจะช่วยให้ขบวนการขับสารพิษออกจากเซลล์ และร่างกายเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ทำให้สารพิษและของเสียที่ตกค้างในร่างกายของคุณลดน้อยลง ดังนั้นการดื่มน้ำกลั่นจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้น
ที่มา http://www.goodhealth.co.th/Distilled_Water.html

นวนที บจก.
น้ำกลั่นอุตสาหกรรม
***สนใจติดต่อ***
นวนที บจก.
35 ซอย 30 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : +662 328 ผลิตน้ำกลั่นบริสุทธิ์ 1970, +662 328 1575, +662 726 9449, +668 9794 8108
โทรสาร : +662 328 1971, +662 328 1414
อีเมล : nawanatee.pokin@gmail.com
เว็ปไซต์ : www.nawanatee.com
เว็ปไซต์ : nawanatee.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “น้ำกลั่นคือ”

Leave a Reply

Gravatar